Pressupost Web sense Compromís » info@pc-serveis.es
pc-serveis_disseny_web.png
Informació Legal

Condicions Generals d'ús de la Web


1 » Informació General
El present avís legal (d'ara endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet "www.pc-serveis.es" (en endavant, el "Portal") que la entitat empresarial PC-SERVEIS (en endavant, "L'empresa") posa a disposició dels usuaris d'Internet.

PC-SERVEIS és una societat de les previstes en la Llei de Societats de Capital (BOE el RDL 1 / 2010), amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat jurídica i d'obrar per al compliment dels seus fins, patrimoni i tresoreria propis.


2 » Condicions Generals d'ús de la Web
2.1. Informació general
La utilització de la Pàgina Web www.pc-serveis.es atribueix la condició d'usuari de la mateixa (d'ara endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per PC-SERVEIS en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a l'esmentada pàgina web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la pàgina web, ja que aquell pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través de la pàgina Web es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (d'ara endavant, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars.

PC-SERVEIS li informa que l'accés i ús de la pàgina web www.pc-serveis.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d'ara endavant, conjuntament denominats com "el Portal"), així com els serveis que a través d'ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que s'estipulen en aquest Avís Legal. Per això, si les consideracions detallades en el mateix no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús d'aquest o dels serveis que s'hi inclouen implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Portal té per objecte promocionar les activitats que realitza i els serveis que presta PC-SERVEIS, de manera que la informació continguda en ell té com a objectiu principal informar l'Usuari sobre aquests serveis oferts, constituint, si escau, una mera invitació a contractar, però mai una oferta vinculant. Tots els productes i serveis continguts al Portal són prestats per PC-SERVEIS de conformitat amb la normativa legal vigent.

PC-SERVEIS es reserva el dret a realitzar canvis al Portal sense previ avís, per tal d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o el seu disseny. Els continguts del Portal s'actualitzen periòdicament i, pel fet que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació continguda al portal.

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos al Portal no estan concebuts ni adreçats a persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin autoritzats.

2.2. Caràcter gratuït i utilizació del portal
L'ús del Portal de PC-SERVEIS té caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant això, alguns dels Serveis subministrats per PC-SERVEIS a través del Portal estan subjectes al pagament d'un preu en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars.

2.3. Registre d'Usuari
Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, PC-SERVEIS condiciona la utilització d'alguns dels Serveis a la prèvia complimentació del corresponent registre d'Usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada al propi servei o en les Condicions Particulars que el regulin.

2.4. Obligació de fer un ús correcte del Portal, els Serveis i els Continguts
L'Usuari es compromet a utilitzar el Portal, els Serveis i els Continguts posats a disposició dels Usuaris al Portal de conformitat amb la Llei, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis i/o dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic ("hacking" o "pirateria informàtica") de PC-SERVEIS, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software).

PC-SERVEIS es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials pertinents contra els Usuaris que violin o infringeixin el compromís indicat en el paràgraf precedent.

2.5. Links o hiperenllaços
És possible que PC-SERVEIS li faciliti l'accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a PC-SERVEIS, ni PC-SERVEIS fa una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se del accés o ús de la mateixa.

No es permetrà l'enllaç de cap pàgina web o d'una adreça de correu electrònic al Portal, excepte amb l'autorització expressa per escrit de PC-SERVEIS. Addicionalment, aquests enllaços hauran de respectar les següents condicions: (a) únicament podran realitzar-se enllaços amb la Home Page o pàgina principal d'aquesta web, (b) l'establiment de l'enllaç no suposarà l'existència de cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de PC-SERVEIS respecte de la pàgina que realitza l'enllaç.

En qualsevol moment, PC-SERVEIS podrà retirar l'autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d'al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l'autorització per part de PC-SERVEIS.

2.6. Frames
PC-SERVEIS prohibeix expressament a tercers que apliquin "frames" o la utilització de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

2.7. Privacitat
PC-SERVEIS garanteix, en virtut a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la confidencialitat de les dades personals aportades pel client, la no aplicació o utilització d'aquestes dades per a un fi diferent de l'activitat comercial subscrita, i la no cessió de les dades a persones alienes al compliment dels acords derivats de la prestació del servei.


3 » Drets de Propietat intel·lectual i de propietat industrial
Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logotips, marques, dibuixos, models i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a PC-SERVEIS o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Els continguts del Portal estan igualment protegits per drets de propietat intel·lectual de PC-SERVEIS o de tercers. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibida, llevat que hi hagi expressa autorització de PC-SERVEIS o que aquest ús es produeixi estrictament en els termes derivats de la contractació dels serveis oferts a través del Portal. PC-SERVEIS es reserva el dret a exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.


4 » Responsabilitats
Ús del Portal: l'accés al Portal i l'ús correcte de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitzi aquestes accions, no sent responsable PC-SERVEIS per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l'Usuari

Utilització dels continguts: PC-SERVEIS facilita tots els continguts del seu Portal de bona fe i farà tots els esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents, no obstant això, PC-SERVEIS no assumeix cap responsabilitat respecte a l'ús o accés que realitzin els Usuaris fora de l'àmbit al qual es dirigeix ​​el Portal, la responsabilitat final recaurà sempre sobre l'Usuari. L'usuari que actuï contra la imatge, bon nom o la reputació de PC-SERVEIS, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, marques, logotips o continguts del Portal, serà responsable davant de PC-SERVEIS de la seva actuació. Per tant, l'Usuari haurà d'abstenir d'obtenir o intentar obtenir informacions, logos, tons, imatges, dibuixos, marques, arxius de so i qualsevol altre material sonor i/o gràfic accessible a través del Portal emprant per a això mecanismes diferents dels indicats en el present Avís Legal.

Virus: PC-SERVEIS es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per a intentar garantir a l'Usuari l'absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu Portal. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, PC-SERVEIS no pot assegurar totalment l'absència d'aquests elements nocius. En conseqüència, PC-SERVEIS no serà responsable dels danys que aquests elements puguin produir a l'Usuari.

Errors tecnològics: PC-SERVEIS farà tots els esforços perquè el Portal no pateixi interrupcions, però no pot garantir l'absència d'errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar per la falta de disponibilitat i pels errors en l'accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a PC-SERVEIS.

Errors en la contractació: en cas que l'Usuari cometi algun error en la introducció de les dades necessàries per dur a terme la contractació, atès que la mateixa es produeix mitjançant l'enviament en un missatge d'un codi alfanumèric, l'Usuari no rebrà el servei contractat, sense que això impliqui cap responsabilitat per a PC-SERVEIS.


5 » Llei Aplicable
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest Portal, serà la llei espanyola.





Política de Privacitat


1 » Recollida i tractament de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal són aquelles que poden utilitzar-se per a identificar una persona específica o per a posar-se en contacte amb ella. És possible que li sol·licitem dades de caràcter personal quan es posi en contacte amb nosaltres. Així mateix, PC-SERVEIS podrà utilitzar d'acord amb la present Política de Privacitat i combinar-les amb altres dades per a subministrar i millorar els nostres productes, serveis, continguts o anuncis.

Aquests són alguns exemples de les categories de dades de caràcter personal que podrà recollir PC-SERVEIS i els fins per als quals podrem dur a terme el tractament dels mateixos.

Quines dades de caràcter personal recollim?
 • Quan vostè crea un ID en PC-SERVEIS, sol·licita l'elaboració d'un pressupost personalitzat, ens envia algun dubte o comentari sobre els nostres productes, compra algun dels nostres models, es matricula en un curs de PC-SERVEIS o participa en una enquesta online, podem recollir diferent informació, incloent el seu nom, adreça, telèfon, e-mail i les seves preferències de contacte.
 • Quan vostè comparteix els continguts amb altres usuaris i/o amics utilitzant els productes de PC-SERVEIS o convida a altres persones perquè s'uneixin a aquest lloc en els fòrums de PC-SERVEIS, podem arribar a recollir aquelles dades que vostè publiqui per realitzar estadístiques i estudis específics d'ús de la web.
Finalitat del tractament de les seves dades de caràcter personal
 • Les dades de caràcter personal que recollim ens permeten mantenir informats als usuaris sobre els productes més recents de PC-SERVEIS, les actualitzacions de programari disponibles i els propers esdeveniments. També ens ajuden a millorar els nostres productes, serveis, continguts i anuncis. Si vostè no desitja formar part de la nostra llista de distribució, podrà autoexcloure en qualsevol moment actualitzant les seves preferències.
 • Ocasionalment és possible que utilitzem les seves dades de caràcter personal per enviar avisos importants regulats per Llei com, per exemple, comunicacions sobre modificacions de les nostres condicions i polítiques.
 • També podrem utilitzar les dades de caràcter personal per a fins interns, incloent auditories, estadístiques o anàlisi de dades, per tal de millorar els productes, serveis i comunicacions amb clients de PC-SERVEIS.
 • Si vostè participa en un sorteig, concurs o promoció similar, podrem utilitzar les dades que ens proporcioni per administrar aquests programes.

2 » Recollida i tractament de dades de caràcter no personal

PC-SERVEIS també porta a terme la recollida de dades de caràcter no personal, són dades en un format que impedeix que siguin associats directament amb una persona determinada. Podrem recollir, tractar o transferir dades de caràcter no personal. Aquests són alguns exemples de les categories de dades de caràcter no personal que podrà recollir PC-SERVEIS i els fins per als quals podrem dur a terme el tractament dels mateixos:

 • Podrem recollir dades com ara idioma, àrea geogràfica de connexió, Identificador Únic de dispositius (Unique Device Identifier - UDID) i/o horari de connexió a la Web per conèixer millor la conducta dels nostres clients i optimitzar els nostres productes, serveis o anuncis publicitaris.
 • Així mateix podrem recollir dades sobre les activitats dels clients a la nostra pàgina web, en el nostre servei de Web Mòbil, en el Blog i en relació amb altres dels nostres productes i serveis. Consolidem i utilitzem aquestes dades per proporcionar informació més útil als nostres clients i entendre quins aspectes de la nostra pàgina web i els nostres productes i serveis els resulten de major interès. Les dades consolidades tenen la consideració de dades de caràcter no personal als efectes d'aquesta Política de Privacitat.

Si combinem dades de caràcter no personal amb dades de caràcter personal, les dades combinades seran tractades com a dades de caràcter personal sempre que continuïn estant combinades.


3 » Cookies i altres tecnologies

La pàgina web, els serveis en línia, les aplicacions interactives, els missatges de correu electrònic i els anuncis publicitaris de PC-SERVEIS podran emprar cookies i altres tecnologies com píxel tags i web Beacons. Aquestes tecnologies ens ajuden a entendre millor la conducta dels usuaris, ens diuen quines parts de la nostra pàgina web han visitat i faciliten i mesuren l'efectivitat dels anuncis publicitaris i les cerques a Internet. Tractarem les dades recollides mitjançant cookies i altres tecnologies com a dades de caràcter no personal. No obstant això, en la mesura que la legislació local consideri les adreces IP i altres identificadors similars com a dades de caràcter personal, també tractarem aquests identificadors com dades de caràcter personal. Igualment, quan combinem dades de caràcter no personal amb dades de caràcter personal, tractarem les dades combinades com dades de caràcter personal als efectes d'aquesta Política de Privacitat.

PC-SERVEIS empra cookies i altres tecnologies per recordar dades de caràcter no personal quan vostè utilitza la nostra pàgina web, els nostres serveis en línia o les nostres aplicacions. El nostre objectiu en aquests casos és procurar-li una experiència més còmoda en PC-SERVEIS. Vostè sempre podrà desactivar les cookies configurant correctament el seu navegador a la Secció de "Preferències" » "Seguretat", tant en ordinadors de sobretaula, portàtils com a dispositius mòbils.

Com succeeix en la majoria de pàgines web, determinades dades són recollides automàticament i emmagatzemats en arxius de registre. Aquestes dades inclouen adreces IP, tipus de navegador i idioma, proveïdor d'Internet (ISP), pàgines de referència i sortida, sistema operatiu, segell de data/hora i dades de seguiment de clicks. Utilitzem aquestes dades per conèixer i analitzar tendències, administrar la pàgina web, obtenir informació sobre la conducta dels usuaris de la pàgina web i recopilar dades demogràfiques sobre els nostres usuaris en general. PC-SERVEIS podrà utilitzar aquestes dades en serveis de màrqueting i publicitat.

En alguns dels nostres missatges de correu electrònic utilitzem una "URL click-through" vinculada al contingut de la pàgina web de PC-SERVEIS. Quan els clients fan click en alguna d'aquestes URL's, passen a través d'un servidor web independent abans d'arribar a la pàgina de destinació dins la nostra web. Portem a terme un seguiment dels clicks en aquestes URL's per a determinar els interessos sobre temes específics i valorar l'eficàcia de les nostres comunicacions amb clients. Si prefereix que no fem el seguiment descrit, no faci click als enllaços textuals o gràfics inclosos en els missatges de correu electrònic.


4 » Divulgació a tercers

PC-SERVEIS no divulgarà cap dada de caràcter personal, a excepció de l'imperatiu de la llei en el marc d'un procediment judicial i/o per requeriment d'una autoritat pública o governamental, tant dins com fora del seu país de residència. Així mateix podrem divulgar qualsevol informació personal si considerem que aquesta divulgació és necessària o convenient per raons de seguretat nacional, per complir la legislació vigent o per qualsevol altre motiu important d'ordre públic. Així mateix també podrem divulgar qualsevol informació personal si determinem que aquesta divulgació és raonablement necessària per vetllar pel compliment dels nostres termes i condicions o protegir les nostres operacions o als nostres usuaris.


5 » Protecció de dades de caràcter personal

PC-SERVEIS pren precaucions -incloent mesures administratives, tècniques i físiques- per evitar que les seves dades de caràcter personal es perdin, siguin robades, utilitzades indegudament, divulgades, modificades o destruïdes o s'accedeixi a les mateixes de forma no autoritzada.

Els serveis en línia de PC-SERVEIS podran emprar tecnologia d'encriptació Secure Sockets Layer (SSL) en les pàgines web en què es recullen dades de caràcter personal. Per realitzar compres en línia, vostè ha d'utilitzar un navegador compatible amb la tecnologia SSL. D'aquesta manera es podrà preservar la confidencialitat de les seves dades de caràcter personal mentre aquests es transmeten a través d'Internet.

En utilitzar determinats productes, serveis o aplicacions de PC-SERVEIS o publicar entrades en fòrums o sales de xat de PC-SERVEIS, les dades de caràcter personal que vostè comparteixi seran visibles per altres usuaris, que podran llegir, recopilar o utilitzar. Vostè serà responsable de les dades de caràcter personal que decideixi enviar en aquests casos. Per exemple, si vostè indica el seu nom i adreça de correu electrònic a l'entrada publicada en un fòrum, aquesta informació serà de domini públic. Actuï amb cautela en utilitzar aquestes prestacions.


6 » Integritat i conservació de dades de caràcter personal

PC-SERVEIS li ho posa fàcil per garantir que les seves dades de caràcter personal siguin correctes, estiguin completes i es mantinguin actualitzades. Conservarem les seves dades de caràcter personal durant el període de temps necessari per complir els fins descrits en la present Política de Privacitat, llevat que la llei ens exigeixi o permeti conservar durant un període de temps més llarg.


7 » Accés a les dades de caràcter personal

Vostè pot ajudar a garantir que la seva informació de contacte i les seves preferències siguin correctes, estiguin completes i es mantinguin actualitzades en tot moment enviant-nos un correu electrònic. Ens reservem el dret a no tramitar aquelles sol·licituds que siguin excessivament reiterades, que impliquin un esforç tècnic desproporcionat, que posin en risc la privadesa de tercers o que resultin inviables. Les sol·licituds d'accés, rectificació o eliminació podran ser enviades a través del nostre Formulari de Contacte.


8 » Menors

No portarem a terme voluntàriament la recollida de dades de caràcter personal relatives a menors de 13 anys. En el cas que tinguem coneixement que les dades de caràcter personal recollides corresponen a un menor de 13 anys, adoptarem les mesures oportunes per eliminar aquestes dades com més aviat possible.


9 » Pàgines web i serveis de tercers

Les pàgines web, els productes, les aplicacions i els serveis de PC-SERVEIS podran contenir enllaços a pàgines web, productes i serveis de tercers. Els nostres productes i serveis també poden utilitzar o oferir productes o serveis de tercers com, per exemple, una aplicació d'un tercer per a la seva pàgina web o el seu Blog. La recollida de dades per part de tercers, incloent de dades sobre localitzacions o dades de contacte, es regirà per les seves respectives polítiques de privacitat. Li recomanem que consulti les polítiques de privacitat d'aquests tercers.


PC-SERVEIS podrà actualitzar la seva Política de Privacitat en qualsevol moment. Sempre que es modifiqui de manera significativa, publicarem a la pàgina principal un avís i una versió actualitzada. Si necessita qualsevol aclariment respecte a la Política de privacitat de PC-SERVEIS poseu-vos en contacte amb nosaltres. Data de l'última actualització: 21 de novembre de 2011.


Subscripció a Notícies

Si us plau, Omple les dades correctament. Subscripció enviada correctament! Enviant...
Informació de Contacte
Empresa: PC-SERVEIS, Disseny Web
Ciutat: Barcelona (Spain)
E-mail: info@pc-serveis.es
Telf.24h: (+34) 626 371 896
Segueix-nos a la Xarxa
 • logo facebook.png
 • logo twitter.png
 • logo YouTube.png
 • logo linkedin.png
 • logo linkedin.png
 • logo rss.png
Segueix-nos al Twitter
© Copyright PC-SERVEIS, Disseny Web Inici Empresa Disseny Web Models Botiga Blog Contacte Informació Legal